Tuesday, April 26, 2011

on the occasion of Easter


Stefanija. 
Her name is Stefanija. Or Justina. Or...who knows?! She said she has lots of different names and Stefanija was the last she'd said. As you see, generally this girl is an exceptional case. Her style is inspired by colors, Japan culture and harajuku. Colorful as an Easter egg, bright as a rainbow, Stefanija is the one that couldn't be missed.

 sakė turi daug vardų, o Stafanija buvo tas, kurį pasakė paskutinį ir kuris turėtų būti tikrasis. Kaip patys matot, apskritai šita mergina yra išskirtinis atvejis. Jos stilių įkvėpia spalvos, Japonija ir harajuku rajonas. Spalvota lyg Velykinis margutis ir ryški kaip vaivorykštė, Stefanija yra ta, kurios neįmanoma praleisti.

2011,
Vilnius, Lithuania

1 comment:

Vika said...

Patinka man ;3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...