Saturday, April 30, 2011

just as it should be


Rima.
We knew that we want her in the blog at the first sight. Who knows why. Maybe because of her gorgeous look or maybe because of that gorgeous energy that she unfolds. 

Vos pažvlegusios Rimą, žinojom, kad ji turi atsirasti mūsų blog'e. Kodėl nežinom. Ar tik dėl to, jog ji puikiai atrodė, ar ir dėl jos skleidžiamos nepaprastos energijos.

2011,
Vilnius, Lithuania

Friday, April 29, 2011

a real couple


Mindaugas & Milda.
Even though Mindaugas hates taking photos, they accepted our request to stay calm for a minute. They look like a real couple, perfectly matches each other. 

Mindaugas tikrai nemėgsta fotografuotis, bet nepaisant to, mūsų prašymą minutę ramiai pastovėti priėmė (ne tuoj pat, tačiau tai nesvarbu). Jie atrodo kaip tikra pora, puikiai dera tarpusavyje.


2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, April 28, 2011

luscious boy


Vytautas.
I'll say what he said to me. 
"Today the main accent of my outfit is T-shirt with a girl that makes sth with her fingers. I like shopping in "Akropolis" very much. My style is affected by shopwindows the most."
I think he was joking. I hope so.

Tiesiog parašysiu ką jis sakė.
"Šiandien mano pagrindinis aprangos akcentas yra marškinėliai su mergina kuri daro TAIP. Labiausiai mėgstu apsipirkinėti "Akropolyje". Mano stiliui didžiausią įtaką daro parduotuvių vitrinos.
Manau jis juokavo. Tikiuosi.

2011,
Klaipėda, Lithuania

fog


Ūkana.
A girl with a big smile and exceedingly cheerful. She was passing by really fast but we still managed to catch her for some shots. Ūkana named her style as casual with some punk style details.

Be galo linksma ir šilta mergaitė su didžiule šypsena. Ir be galo greita! Lėkė tikrai greitai, tačiau mes vistiek sugebėjom ją pagauti. Ūkana savo stilių apibūdino kaip kasdienį su pankiškais akcentais.

2011,
Vilnius, Lithuania

Wednesday, April 27, 2011

spring is in her soul


Irena.
Spring is all around, spring is in my soul! That's why I am dressed like that.

Pavasaris gamtoje, pavasaris ir mano sieloje! Štai kodėl taip apsirengiau.

2011, 
Vilnius, Lithuania

Tuesday, April 26, 2011

A day off


Giedrius.
A day off.

Laisvadienis.

2011,
Vilnius, Lithuania

on the occasion of Easter


Stefanija. 
Her name is Stefanija. Or Justina. Or...who knows?! She said she has lots of different names and Stefanija was the last she'd said. As you see, generally this girl is an exceptional case. Her style is inspired by colors, Japan culture and harajuku. Colorful as an Easter egg, bright as a rainbow, Stefanija is the one that couldn't be missed.

 sakė turi daug vardų, o Stafanija buvo tas, kurį pasakė paskutinį ir kuris turėtų būti tikrasis. Kaip patys matot, apskritai šita mergina yra išskirtinis atvejis. Jos stilių įkvėpia spalvos, Japonija ir harajuku rajonas. Spalvota lyg Velykinis margutis ir ryški kaip vaivorykštė, Stefanija yra ta, kurios neįmanoma praleisti.

2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, April 21, 2011

casual and stylish


Žygis.
Casual rock chic in casual afternoon. 
Sweet, but not so. Tidy, but not so. It seems that he has found the golden mean between these things. 
As he said, his girlfriend inspires him the most. Good for him!

Kasdienis "rock chic" kasdienę popietę.
Saldus, bet saikingai. Tvarkingas, bet taip pat ne per daug. Atrodo, šitas vaikinas rado aukso viduriuką. 
Kaip jis sakė, labiausiai jį įkvėpia jo panelė.  Taip ir toliau!

2011,
Vilnius, Lithuania 

Wednesday, April 20, 2011

she is a beast


Sima.
Emotional, always vivid and very stylish. That's Sima. Her style and lifestyle is inspired by 60's, good movies and individualities all around. There's nothing more to say, she just looks good. Sima, you rock!

Nepaliaujamai emocionali, visada gyva ir tikrai stilinga. Tai Sima. Jos stiliui ir gyvenimo būdui didžiausią įtaką daro 60-ieji, geras kinas ir nepakartojami žmonės aplink. Nėra ko daugiau ir sakyti, ji tiesiog atrodo gerai. 

2011,
Vilnius, Lithuania

Tuesday, April 19, 2011

fly high


Laura Stulgytė, Mantas Rimkus and Black Swan.
It's always nice to meet such lively people in the street. At first, when we asked how should we call them, they said "Fly High". Why? Because their team are a combination of drugs and high fashion. They said that. Actually, the girl on the left is a designer  and th combination of three letters LSD she encodes as Laura Stulgytė Designs. A jacket, that Mantas is wearing, is from her designs as well.


Visada smagu gatvėje sutikti tokius gyvus žmones kaip šie trys! Pirmiausia, kai paklausėme kaip juos vadinti, jie pasakė pavadinimą "Fly High". Kodėl? Nes jų komanda yra narkotikų ir aukštosios mados junginys. Jie taip sakė. Iš tiesų tai  mergina kairėje yra dizainerė ir trijų raidžių junginį LSD ji šifruoja kaip Laura Stulgytė Designs. Švarkas, kurį vilki Mantas Rimkus, ir yra jos kūrinys.


2011,
Vilnius, Lithuania

Monday, April 18, 2011

for the morning coffee


Kamilė.
She is wearing sneakers and some huge denim thing (as she described it). "I was just on my way for a morning coffee, I thought you'll ask me a cigarette." Lovely girl and stylish too!

Ji avi sportbačius ir vilki mėgstamą džinsinį dalykėlį (kaip ji pati jį apibūdino). "Aš tiesiog ėjau rytinės kavos, maniau kad prašysite cigaretės." Miela mergina, o dar be to ir stilinga.!

2011, 
Vilnius, Lithuania

lovely b/w print


Ieva.
She likes shopping at H&M and lithuanian second-hand shops. She doesn't overvalue what she wears and she walks as fast as wind does, I could hardly catch her! 

Labiausiai Ieva mėgsta apsipirkinėti H&M ir lietuviškose dėvėtų rūbų parduotuvėse. Ji neskiria dėmesio savo aprangai ir lekia lyg vėjas, vos pagavau!

2011,
Vilnius, Lithuania

Sunday, April 17, 2011

be yourself


Paulius.
This guy feels really good in his outfit. And that's the point why looks so good too!

Šitas vaikinas tikrai gerai jaučiasi taip atrodydamas. Tikriausiai dėl to jis ir atrodo taip gerai!

2011,
Vilnius, Lithuania

true gentlemanEdvinas.
He can easily be separated from the crowd because of his flamboyant look and manners that are so appropriate for that look. 
"I'm not apathetic for the tendencies but it's not the most important thing for me. I look how I feel I want to." 

Jis lengvai pastebimas minioje dėl savo prašmatnios išvaizdos ir labai derančių manierų.
"Aš nesu abejingas naujoms tendencijoms, tačiau man tai nėra svarbiausia. Aš atrodau taip, kaip man patinka."

2011,
Vilnius, Lithuania

Saturday, April 16, 2011

inspired by 80'sGoda.
A girl, inspired by 80's. She looks really good in the crowd!

Mergina, kurios apsirengimui įtaką padarė, kaip ji pati sakė, 80-ieji. Ji tikrai išsiskiria iš minios ir puikiai joje atrodo!

2011,
Vilnius, Lithuania

tattoo on a cute one


Greta.
This girl is a perfect example, how casual clothes can look good with great accents. At first, you see her cute looking face and then your eyes catch her hand that looks like it really filled with tattoos.

Greta yra puikus pavyzdys, kaip kasdieniai drabužiai atsigauna pridėjus kokį akcentą. Pirmiausia tu pastebi mielo veido mergaitę, o paskui akis pagauna tikrai labai natūraliai atrodančią tatuiruotą rankovę. O taip apsirengusi Greta save vadina ŽMOGUMI TRIKAMPIU. 
Beje, ji yra viena iš mūsų, viena iš REGI crew.
2011, 
Vilnius, Lithuania

Friday, April 15, 2011

sunny afternoon and the elegant guy
Vilius. 
 We met him all smiling and in a perfect mood. As he said: "It's spring, sun is shining!". 

 Šitą vaikinuką sutikom nuostabios nuotaikos ir visą besišypsantį. Kaip jis sakė: "Saulė šviečia, pavasaris atėjo!" 

2011 
Vilnius, Lithuania 

Thursday, April 14, 2011

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/2508790/regi?claim=kfemf2sd3fq">Follow my blog with bloglovin</a>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...